První Auto-motocyklová klubovní soutěž Tábor v roce 1928

10.01.2011 11:59

 

V Táboře dne 12. října 1928
Auto-motocyklová klubovní soutež vytrvalostní Autoklubu Tábor uskutečněna byla v neděli 7. října. Z přihlášených 83 vozidel dostavilo se ke startu 75, z nichž dojelo 65. Start v Táboře, stanovený na 10. hodinu, byl přesně dodržen a byl hladký. Přihlíželo k němu mnoho obecenstva, utvořivšího hustý špalýr, jak před startem, tak za ním. Krátce po odstartování prvních vozidel spustil se drobný déšť, který se změnil ve vydatný liják, trvající přes poledne. Již se zdálo, že soutěž bude ohrožena, ale konečně déšť ustal a na cestě k cíli jeli již závodnící po oschlých silnicích. Stav závodníků celkem znamenitý, neboť až na nepatrné příhody nikdo neutrpěl vážného úrazu. Dva závodníci lehce zraněni a ponecháni v domácím ošetřování. Jeden z nich docela v dobré náladě dojel k cíli. Zvláštní pozonosti zasluhuje pan Olivier Mladota, jenž dostal se k cíli s ochuravělou pravou rukou, takže celou trať projel a řídil rukou levou. S pochvalným uznáním nutno zmíniti se o ochotě a učinlivé součinnosti četnictva, skautů a skautek, kteří po celé trati v okruhu 150 km vyšli závodníkům vstříc a přispěli tak k hladkému průběhu soutěže. Zvláště mile působilo opatření ve Vlašimi, kde tamější sbor junáků v čele s p. F. Kulíkem, mlynářem, a sanitní sbor dobrovolných hasičů udržovali pořádek a upřímě vítali projíždějící vozidla. Vůbec všichni závodníci, kteří se súčasňují jiných závodů, jednomyslně s pochvalou se zmiňovali o vzorné organizaci soutěže. U cíle v Táboře byli soutežící očekávání a radostně vítáni množstvím obecenstva, utvořivšího opět dlouhý a hustý špalýr.Ze 65 závodníků, projevším cílem obdrželi:
V kategorii motocyklů do 350 ccm:
 • 1. cena Jan Kubíček, Jindřichův Hradec, F. N.
 • 2. cena Josef Štefl, Tábor, Terrot,
 • 3. cena Frant Brožek, Stádlec, Premier.
V kategorii motocyklů do 500 ccm:
 • 1. cena Josef Herzán, Tábor, Terrot,
 • 2. cena Jos. Pešta, Tábor, Ariel.
 • 3. cena Čeněk Šembera ml. Rašovice, Ariel.
V kategorii motocyklů nad 500 ccm:
 • 1. cena Josev Ševčík, Ml. Vožice, Ariel,
 • 2. cena Václav Pošvář, Opařany, Ariel,
 • 3. cena Frant. Benda, Borotín, Ariel.
V kategorii sidecarů do 600 ccm:
 • 1. cena Jan Pařízek, Tábor, Indián
 • 2. cena Jak Kyml, Heřmaničky, Ariel,
 • 3. cena Jaroslav Červenka, Pacov, Ariel.
V kategorii sidecarů nad 600 ccm:
 • 1. cena Viktor Rindel, Praha, Harley Davidson,
 • 2. cena František Vošta, Tabor, Harley Davidson.
V kategorii automobilů do 1200 ccm:
 • 1. cena V. Jejkalová, Praha, Zetka
 • 2. cena Otto Weil, Tábor, Tatra
 • 3. cena Mery Nádherná, Chotoviny, Tatra.
V kategorii automobilů do 1600 ccm:
 • 1. cena Karel Melion, Počátky, Praga,
 • 2. cena Fred Hart, Tábor, Fiat,
 • 3. cena Rudolf Wagner, Tábor, Steyer
V kategorii automobilů do 2000 ccm:
 • 1. cena JUDr. Vl. Rudolf, Tábor, Talbot,
 • 2. cena F. M. Kláma, Tábor, Škoda,
 • 3. cena Inž. B. Stárek, Tábor, Škoda.
V kategorii automobilů nad 2000 ccm:
 • 1. cena Vincenc Symon, Tábor, Ford.
 • 2. cena Antonín Rudolf, Tábor, Delage,
 • 3. cena Inž. Jan Křižík, Stádlec, Tatra.
Večer uspořádán byl v Grand Hotelu společný večer spojený s rozdílením cen. Vítězové obdrževší I. cenu, obdrželi kromě toho vavřínové věnce, ozdobené stužkou národní trikolory. Kromě toho obdrželi tovární ceny: J. Nemeček, Vlaším od firmly Walter; Otto Weil, Tábor a JUDR. E. Nádherný, Chotoviny, od firmy Tatra;. Arch. F. M. Klíma, Tábor, od firmy Škoda; Ant. Rudolf, T8ábot, od firmy Vacuum Oil Company, Josef Ševčík, Ml. Vožice, putovní cenu -- stříbrný pohár zn. Ariel. Dále byla udělena celá řada cenných a praktických předmětů darovaných firmou Josef Kroc, zástupce Škodových závodů, Tábor. Všem soutěžícím bez ohledu na odělené ceny, kteží projeli cílem, daroval Autoklub jako požadatel soutěže umělecké plakety. Společenký večer zahájen byl srdečným proslovem pana předsedy J. Wodičky, na nějč navázali pánove: Karel Baurer z Prahy a Jan R. J. Stohr. Mladý Autoklub, jemuž kongres Kartelu určil termín pro národní (otevřený) závod „Pacovský okruh“, touto soutěží podstoupil zatěžkávací zkoušku, již se čestně zhostil a čestně v ní též obstál. Získané zkušenosti zajisté plné použije Autoklub Tábor v přípravných pracech k budoucí soutěží aby v ní tak šťastně obstál jako při prvním svém podniku. (Zpráva oficielní)

01deska0026
02deska0028
03deska0021

 
04deska0031
05deska0030
06deska0023

 
07deska0019
08deska0020
09deska0018

 
10deska0050
11deska0024
12deska0022

 
13deska0017
14deska0029
15deska0016

 
ceny1
ceny2

 

 

 původní text:

 https://sechtl-vosecek.ucw.cz/galerie/soutez/index.html

 

 

Vyhledávání

SEO